Aeres Praktijkonderwijs

Het Aeres Praktijkonderwijs* wil ervoor zorgen dat leerlingen met een leerachterstand zich later in de maatschappij sociaal en praktisch zo zelfstandig mogelijk kunnen redden. Acceptatie van beperkingen en het versterken van het zelfbeeld zijn hierbij heel belangrijk. Het bieden van een veilige basis in de vorm van een eigen kleine groep, een eigen locatie en een eigen groepsleerkracht is essentieel voor praktijkonderwijs-leerlingen. Leerlingen worden zo goed mogelijk begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling, op weg naar volwassenheid.

Aeres Praktijkonderwijs is alleen in Emmeloord te volgen. 

*Aeres Praktijkonderwijs is de nieuwe naam van Groenhorst College Praktijkonderwijs