Praktijkcentra

Aeres ontwikkelt en realiseert op drie locaties (Barneveld, Dronten, Ede)  maatwerkoplossingen voor het onderwijs. Wij verzorgen trainingen voor leerlingen, studenten én docenten. Naast maatwerkoplossingen bieden we standaardtrainingen voor individuele deelnemers en praktijkassessments (Proeve van Bekwaamheid). Het onderwijsconcept is eenvoudig, maar niet makkelijk. Leren in de praktijk, betekent ook echt dat alle trainingen in de praktijk plaatsvinden. Theorie is nodig, maar vloeit bij ons altijd voort uit een zorgvuldig geselecteerde praktijksituatie, rechtstreeks afkomstig uit de beroepspraktijk. Praktijkleren kun je ook zien: laptop en notitieblok liggen bij ons naast het motorblok, de trekker of de airconditioning. Opvallend kenmerk van de Aeres Praktijkcentra is dat ze uitstekende faciliteiten hebben.

Aeres Farms

Aeres Farms is gespecialiseerd in de grondgebonden landbouw (akkerbouw, melkveehouderij, smart farming), groen, grond, infra (loonwerk), paardenhouderij, (glas)tuinbouw, water en milieu.

Aeres Tech (voorheen PTC+ Ede)

De naam Aeres Tech benadrukt de professionele en toekomstgerichte aanpak van Aeres Tech rond alles wat met Koudetechniek en Mobiele Techniek te maken heeft. Bovendien onderstreept deze naam de verbinding met Aeres als geheel die staat voor educatie, onderzoek en commerciële activiteiten.

Aeres Training Centre International (voorheen PTC+ Barnveld)

Aeres Training Centre International kent de turbulentie van de primaire sectoren als geen ander. Vanuit Barneveld verzorgt Aeres Training Centre International vaktechnische praktijktrainingen op hoog niveau, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de snel veranderende eisen voor de toekomst. Het expertisecentrum werkt nauw samen met het Poultry Expertise Centre.