Leren in de praktijk

Aeres ontwikkelt en realiseert op vier locaties maatwerkoplossingen voor het onderwijs. Wij verzorgen trainingen voor leerlingen, studenten én docenten. Naast maatwerkoplossingen bieden we standaardtrainingen voor individuele deelnemers en praktijkassessments (Proeve van Bekwaamheid). Het onderwijsconcept is eenvoudig, maar niet makkelijk. Leren in de praktijk, betekent ook echt dat alle trainingen in de praktijk plaatsvinden. Theorie is nodig, maar vloeit bij ons altijd voort uit een zorgvuldig geselecteerde praktijksituatie, rechtstreeks afkomstig uit de beroepspraktijk. Praktijkleren kun je ook zien: laptop en notitieblok liggen bij ons naast het motorblok, de trekker of de airconditioning.

 

Uitstekende faciliteiten

Opvallend kenmerk van de Aeres Praktijkcentra is dat ze uitstekende facilteiten hebben. Het Aeres Praktijkcentrum Dronten beschikt over een normaal functionerend gemengd landbouwbedrijf. Sinds 2015 beschikt het centrum over twee nieuwe melkstallen: de een gerobotiseerd, de ander een weidestal.Aeres Tech in Ede is marktleider en biedt onderdak aan diverse bedrijfsscholen van grote merken die het centrum van allerlei state-of-the-art middelen voorzien. Het expertisecentrum Varkens, Pluimvee & Diervoeders werkt nauw samen met het Poultry Expertise Centre dat een Poultry Lab aan het bouwen is.

 

Meer informatie

U kunt voor praktijkleren terecht bij twee Aeres Praktijkcentra en bij Aeres Tech.

 

Aeres Praktijkcentrum Dronten is gespecialiseerd in de grondgebonden landbouw (Akkerbouw (+ smart farming), Melkveehouderij (+ smart farming), Groen, Grond en infra (loonwerk), Paardenhouderij, (Glas)tuinbouw en Water en milieu.
Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier voor de website van het Aeres Praktijkcentrum Dronten >>>

 

Aeres Tech heeft twee expertisecentra: koeltechniek en mobiele techniek. Het centrum verzorgt ook een mbo-opleiding (bbl).
Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier voor de website van Aeres Tech >>>

 PTC+ Het expertisecentrum Varkens, Pluimvee & Diervoeders is een combinatie van het expertisecentrum van PTC+ met dezelfde naam en de afdeling Intensieve Veehouderij van Groenhorst Barneveld.
Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier voor de voorlopige website van het expertisecentrum op de site van PTC+ >>>