Hogeschool

Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen. Tot voor kort waren dit twee aparte hogescholen: CAH Vilentum en Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. De faculteiten delen dezelfde visie en missie, maar hebben elk een eigen profiel en identiteit.

Talent voor groei, dat is waar wij voor staan. Onze hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen.

Faculteit Almere

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Faculteit Dronten

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Faculteit Wageningen

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina