Visie op ondernemen en een leven lang leren

Ondernemen is voor Aeres het vermogen van professionals en bedrijven om kansen te zien en te grijpen en om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Ondernemen betekent ook het actief en resultaatgericht realiseren van de gewenste kwaliteit of een innoverende oplossing, maar tevens het in stand houden van wat goed is, met respect en aandacht voor mens, dier en natuur. Ondernemen is met andere woorden het werk van alerte professionals.

Ondernemen betekent nooit stil staan, ook niet als je stilstaat om iets goed door te denken. Je blijft kijken. Daarom wil Aeres professionals een leven lang opleiden, coachen en uitdagen. Zij zijn of worden ruimdenkende mensen die hun kennis en kunde inzetten in het werken met ‘leven’ en daarin het goede doen. Binnen de groene sector betekent dit dat professionals weten waar hun activiteiten zich bevinden in de voedselketen, dat ze omgevingsgerichtheid zijn en dat ze zich persoonlijk blijven ontwikkelen.
Alerte professionals zijn zich bewust van de betekenis van hun handelen en ze geven de betekenis van groen in de samenleving vorm. Aeres ondersteunt dit en stimuleert ze daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van kennis en technologie binnen hun vakgebied te (blijven) volgen. Aeres ontwikkelt leer- en experimenteerruimte om dat mogelijk te maken. We geven ook met reden ruimte aan de diverse benaderingen in onze vakgebieden. Door (toekomstig) professionals bloot te stellen aan diverse opvattingen over hun vakgebied dragen we bij aan hun vorming. Zo ontstaat de beste garantie op toekomstgerichte professionals en voor Aeres op een toekomstgericht aanbod.