Weidegangtrofee 2016: Aeres Hogeschool Dronten en Agrifirm Feed genomineerd, Albert Heijn winnaar

20 december 2016

Aeres Hogeschool Dronten was samen met Agrifirm Feed en Albert Heijn genomineerd voor de Weidegangtrofee 2016. Albert Heijn heeft de trofee uiteindelijk gewonnen omdat bijna het gehele assortiment, waar mogelijk, is overgeschakeld op Weidezuivel. De supermarktketen streeft ernaar om uiteindelijk 100% om te zetten. De organisatie van het Convenant Weidegang noemt het een gamechanger binnen de retail en daarom ook een duidelijk signaal van alle ondertekenaars dat Albert Heijn heeft gewonnen.

Aeres Hogeschool was genomineerd vanwege het aanstellen van Agnes van den Pol- van Dasselaar lector Beweiding en daarmee de grote inzet op het inbedden van een beweidingsleerlijn in het curriculum bij zowel Aeres als andere HBO en MBO-instellingen. Agrifirm Feed levert de meeste WeideCoaches voor het geven van advies en trainen van melkveehouders, was actief in het benaderen van melkveehouders voor het begeleidingstraject van Nieuwe Weiders van Stichting Weidegang en heeft de complete buitendienst getraind in graslandmanagement en weiden.

bron: Duurzame Zuivelketen, 16/12/16