Aeres Hogeschool Dronten winnaar Weidegang Trofee 2017

21 december 2017
Woensdag 20 december mocht Agnes van den Pol- van Dasselaar, lector Beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten de Weidegang Trofee 2017 in ontvangst nemen. De hogeschool won de eerste prijs die uitgereikt werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Convenant Weidegang. Als belangrijke aandachtspunten voor de eerste prijs werden door de jury genoemd: het aanstellen van een lector beweiding, extra inzet voor beweiding in het curriculum en de aanjaagfunctie voor beweiding binnen het groen mbo en hbo. 
 
Naast Aeres Hogeschool Dronten waren ook Bel Leerdammer en GEA genomineerd. Van den Pol was vereerd dat zij de prijs in ontvangst mocht nemen. ,,Ik had het niet zien aankomen en ben enorm trots op het resultaat dat we met z’n allen hebben neergezet.’’ 
Binnen onder meer de studie Dier- en veehouderij – Agrarisch ondernemerschap in Dronten neemt beweiding een belangrijke plek in. Van den Pol heeft zich er hard voor gemaakt om weidegang weer meer terug te krijgen in het agrarisch onderwijs (zowel mbo als hbo). De studenten leren veel over grondgebonden veehouderij en kunnen praktijkgericht onderzoek uitvoeren op de melkveebedrijven van Aeres Farms. Bij één van deze melkveebedrijven ligt de focus op maximale weidegang – zoveel mogelijk melk uit gegraasd gras- , maximale bewegingsvrijheid en natuurlijke materialen in de stal. 
Het lectoraat Beweiding zorgt ook voor meer mogelijkheden voor praktijkonderzoek met studenten, docenten en bedrijfsleven. ,,Het is belangrijk dat het niet alleen bij theorie in de schoolbanken blijft, maar dat studenten het grasland ingaan.’’ 

Meer weidegang

De Duurzame Zuivelketen zet zich in voor het behoud van weidegang. Ketenbreed wordt dit ondersteund met het Convenant Weidegang. Vanuit alle hoeken van de sector wordt actief gewerkt aan het verhogen van het percentage melkveehouders dat aan weidegang doet. Zo wordt er actief, kennis ontwikkeld en verspreid via onderzoek en onderwijs, worden financiële stimulansen gegeven en nieuwe weiders begeleid in hun overstap naar weidegang. In 2017 deed 80,4% van de melkveehouders aan weidegang.

Bron: Aeres Hogeschool Dronten, foto´s: Michel Campfens
21 december 2017