Educatief Programma Floriade

Speciaal voor docenten uit het voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs ontwikkelt Aeres een educatief programma. Een programma dat bestaat uit concrete opdrachten uit de praktijk, gebaseerd op groene thema's die spelen op de Floriade (groen, energie, gezondheid of voeding). Deze thematische verbinding tussen de Aeres en Floriade zorgt ervoor dat het Educatief Programma Floriade een logische stap is om verdere kennisontwikkeling op de thema's groen, energie, gezondheid en voeding te stimuleren.

Educatief Programma Floriade biedt het aanbod. Studenten/leerlingen bedenken de oplossing.

Het Educatief Programma Floriade is een online platform voor docenten met een opdrachten van bedrijven of maatschappelijke organisaties. Over omvangrijke en actuele duurzaamheidsthema's die op het platform worden teruggebracht tot een concreet vraagstuk. Voor docenten is dit platform gratis. En voor studenten/leerlingen van 12-20 jaar is dit een toffe uitdaging om hier een passende oplossing voor te bedenken!

Aeres wil als opleider in het groene domein zoveel mogelijk jonge mensen de kans bieden om vroegtijdig in contact te komen met deze actuele onderwerpen. Zodat zij de groene veranderaars worden die een bijdrage doen aan een verantwoorde groei en betekenisvolle oplossingen voor een groene toekomst.