Aeres ontwikkelt voor Floriade een educatief programma voor alle jongeren van 12 – 20 jaar. Het programma is gebaseerd op de subthema’s van de Floriade 2022: groen, voeding, gezondheid en energie en is beschikbaar voor alle vormen van voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Van april tot en met oktober 2022 vindt de Floriade plaats in Almere. Deze grootschalige wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van het thema ‘Growing Green Cities’, ofwel ‘de Groene Stad van de Toekomst’. Het Educatief Programma Floriade brengt deze omvangrijke thema’s terug tot actuele praktische vraagstukken die ons in het dagelijks leven raken. Het is aan leerlingen en studenten om deze vraagstukken uit te pluizen en mooie oplossingen te bedenken. Leren door te doen.

Hoe zit het Educatief Programma Floriade in elkaar

Het programma is ontwikkeld om leerlingen en studenten zelf oplossingen te laten bedenken voor actuele vraagstukken binnen een zelfgekozen Floriade-thema. Eenvoudig en stapsgewijs.

  • De uitdaging zit in het feit dat elke vraagstuk een waaier aan mogelijke oplossingen kent. Dit biedt jongeren de kans om hun eigen creatieve oplossingen te bedenken; de ervaring leert dat dit hun intrinsieke motivatie, creativiteit en onderzoekende gedrag enorm stimuleert. Het ‘tot leren komen’ ontstaat heel natuurlijk. En ze vinden het erg leuk om te doen.

  • De vraagstukken rondom duurzaamheid worden opgehaald bij bedrijven en maatschappelijke organisaties (Floriade-exposanten, beroepspraktijk, overheid, ngo’s, etc.). Het digitale platform van het Educatief Programma fungeert als de ‘matchmaker’, een eigen idee of partner aandragen kan natuurlijk ook.
  • Het programma voorziet in stappenplannen om van vraagstuk tot oplossing te komen; voor elk onderwijsniveau is een specifiek stappenplan beschikbaar. De stappen in deze gevalideerde methode zijn gebaseerd op de UNESCO methodiek van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).
  • Als docent heb je keuze uit twee verschillende didactische opties en de hoeveelheid lesuren die eraan besteed kunnen worden. Uiteraard kan je ook de thema- en onderwerpkeuze van de leerlingen en studenten meebepalen als. Gedurende het programma biedt het online platform regelmatig go/no go-momenten waarbij je als docent het stoplicht bedient.
  • Gebruikers kunnen via een digitaal platform zowel online als offline deelnemen aan het programma. De door bedrijven en organisaties aangeleverde duurzaamheidsvraagstukken zijn daar ook te vinden, onderverdeeld naar thema en onderwijsniveau.
  • Het programma is vanaf 1 maart 2022 te gebruiken en blijft ook na de Floriade beschikbaar.