Eindcongres 'Bedrijfsopvolging: project met de hele familie'

7 december 2017


Congres over het belang van familiegesprekken bij agrarische bedrijfsopvolging op 7 december 2017

‘Als mijn zussen meer bij de opvolging betrokken waren geweest hadden we veel ellende kunnen voorkomen.’

Deze quote van een willekeurige bedrijfsopvolger is herkenbaar voor veel agrarische familiebedrijven. Het opvolgingsproces in agrarische bedrijven is complex. Om zaken op bedrijfsniveau goed te regelen is samenwerking binnen de familie een voorwaarde. Tijdens het opvolgingsproces is het belangrijk dat zaken bespreekbaar worden gemaakt:  tussen de opvolger en de overdrager, hun partners, maar ook tussen broers en zussen die het bedrijf niet zullen gaan overnemen. Daarbij moet aandacht worden geschonken aan ieders belang en rol in het proces. Als er niet vroegtijdig en op de juiste manier met elkaar wordt gesproken en er geen duidelijke afspraken worden gemaakt kan dit tot conflicten leiden die de opvolging bemoeilijken en de onderlinge familie relaties blijvend beschadigen.
In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. Welke onderwerpen bespreek je met elkaar en hoe maak je hier goede afspraken over? Hoe zorg je dat de belangen van familieleden (het individu), familiebelangen en bedrijfsbelangen in balans zijn, zodat de kans op een geslaagd opvolgingsproces wordt vergroot? Het houden van familiegesprekken is daarbij een effectieve aanpak gebleken.
De aflopen twee jaar hebben Hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool Dronten, LTO Noord en NAJK samen praktijkgericht onderzoek gedaan naar de familiaire aspecten rondom agrarische bedrijfsopvolging. Hiervoor zijn 14 families intensief gevolgd. Wat kan uit dit traject met deze 14 families geconcludeerd worden? Welke handvatten kunnen andere agrarische families voor, tijdens en na de bedrijfsovername meegegeven worden? Op donderdagmiddag  7 december 2017 worden de ervaringen van de deelnemende families gedeeld en krijgt u diverse tips en adviezen om familiegesprekken rond de bedrijfsopvolging vorm te geven.
 

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkom en opening - Ilse Matser (Lector Familiebedrijven hogeschool Windesheim)
14.15 uur Het familiegesprek in de praktijk – Sander Thus (Bestuurslid NAJK)
14.45 uur Over de rollen in het agrarische familiebedrijf – Ernest Beuving (Theatermaker)
15.30 uur Agrarische families aan het woord
16.15 uur Afsluiting
16.30 uur Borrel

Locatie

De Franse School
Kerkplein 16
8051 GH Hattem

Aanmelden

Wil jij ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Aan het bijwonen van het congres zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Rozendal (K.Rozendal-de-Groot@windesheim.nl).