Vmbo-bijscholing Nieuwe businessmodellen in de agrisector

29 juni 2017
De vmbo-bijscholing 'Nieuwe businessmodellen in de agrisector' richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van de keuzevakken 'Natuurlijk groen' en 'Groei en oogst' binnen het nieuwe vmbo-profiel Groen. In deze training kijken we naar de toekomst van het 'vak' in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Meer informatie en aanmelden >>