Workshop Apps voor de bodem

22 juni 2017

Op donderdag 22 juni 2017 organiseren Wageningen UR en Aeres Hogeschool Dronten een workshop over de toepassing van apps voor bodembeheer. De workshop richt zich op het gebruik van de vernieuwde apps van Akkerweb. Wat zijn de mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs?

Organisatie: Gera van Os, Lector Duurzaam bodembeheer en
            PPS Precisielandbouw 2.0 van Wageningen Plant Research
Datum:           Donderdag 22 juni 2016
Tijd:                 09:00 - 16:30 uur
Locatie:         Aeres Hogeschool, De Drieslag 4, Dronten

Programma:

09.00 u           Ontvangst en registratie
09.15 u           Welkom door de dagvoorzitter Gera van Os (Aeres Hogeschool Dronten)
0
9.30 u           Akkerweb algemene introductie op de huidige status van het GEOPLATFORM
1
0.30 u           Pauze

                        Hierna volgen 3 workshoprondes, waarbij gekozen kan worden uit 4 applicaties:
- NemaDecideGeo (Thea van Beers)
-
Phytophtora (Geer Kessel)
-
Stikstof bijbemesting (Johan Booij)
-
Bioscope in combi met de apploofdoding (Corne Kempenaar)

11.00 u           Workshopronde 1
12.00 u           Lunch
13.00 u           Workshopronde 2
14.00 u           Workshopronde 3
15.00 u           Toepassing applicaties in het onderwijs
16.00 u           Sluiting

Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor docenten plantenteelt (incl. voedergewassen), gewasbescherming en ondernemerschap (mbo en hbo). Het programma is een vervolg op dat van vorig jaar, nu nog meer hands-on met verbeterde handleidingen en concretere oefeningen. De workshop is geschikt voor beginners èn gevorderden.

Praktische zaken:
- Deelnemers dienen een eigen laptop mee te nemen.
- Het verdient de voorkeur om Chrome als browser te gebruiken.
- Deelname aan de workshop kost €30 per persoon en dient per pin voldaan te worden bij aanvang van de workshop.

Contact: Gera van Os, g.van.os@aeres.nl

Aanmelding kan tot 18 juni via onderstaand aanmeldformulier.