Ondernemerschap is kansen zien en aangrijpen om daarmee (meer)waarde te creëren.
De Aeres Groep wil mensen stimuleren om hun ondernemersgeest te ontwikkelen en te gebruiken. Dat geldt zowel voor de eigen medewerkers als voor de (toekomstig) professionals die we opleiden, trainen en coachen. Ondernemende mensen vinden oplossingen, geven nieuwe impulsen, brengen ideeën in, geven vorm aan innovatie en ontwikkeling. Samen met hen willen we werken aan een sterk en duurzaam groen domein.x
  • Home |
  • Publieke verantwoording |
  • (Klachten)regelingen

(Klachten)regelingen

De onderstaande regelingen zijn van kracht binnen de Aeres Groep of een van de aangesloten instellingen.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van de Aeres Groep beschrijft hoe personeelsleden, leerlingen, cursisten en studenten van de Groep kunnen omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand binnen de Stichting Aeres Groep en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden.

Deze klokkenluiderregeling wordt alleen dan toegepast wanneer de binnengekomen klacht of misstand niet afgehandeld kan worden volgens de bestaande klachtenregelingen binnen de Aeres Groep.

Download hier de klokkenluidersregeling >>>

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

De Aeres Groep heeft een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Dit is ondergebracht bij Conducto.
De voorwaarden en werkwijze van het klachtenmeldpunt zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van iedere lopende aanbesteding.
Het webadres van het meldpunt is: www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/aeres

Klachtenregeling Groenhorst

Klik hier om het document Interne Klachtenprocedure Groenhorst College 2010 te downloaden >>>

E-mail een vriend