Een groene leefomgeving is een levensvoorwaarde. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. 
De Aeres Groep wil het belang van een groene, gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een ecologische balans onder de aandacht blijven brengen en vergroten. Voor nu en later.
x
  • Home |
  • Publieke verantwoording |
  • (Klachten)regelingen

(Klachten)regelingen

De onderstaande regelingen zijn van kracht binnen de Aeres Groep of een van de aangesloten instellingen.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van de Aeres Groep beschrijft hoe personeelsleden, leerlingen, cursisten en studenten van de Groep kunnen omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand binnen de Stichting Aeres Groep en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden.

Deze klokkenluiderregeling wordt alleen dan toegepast wanneer de binnengekomen klacht of misstand niet afgehandeld kan worden volgens de bestaande klachtenregelingen binnen de Aeres Groep.

Download hier de klokkenluidersregeling >>>


Klachtenmeldpunt aanbestedingen

De Aeres Groep heeft een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Dit is ondergebracht bij Conducto.
De voorwaarden en werkwijze van het klachtenmeldpunt zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van iedere lopende aanbesteding.
Het webadres van het meldpunt is: www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/aeres

Klachtenregeling Groenhorst

Klik hier om het document Interne Klachtenprocedure Groenhorst College 2010 te downloaden >>>


Regeling Ongewenst Gedrag Vilentum Hogeschool

Klik hier om het document "Regeling Ongewenst gedrag' voor medewerkers en studenten van Vilentum Hogeschool te downloaden >>> Deze regeling maakt tevens deel uit van het Studentenstatuut.

E-mail een vriend