Voedsel is een basisbehoefte. We moeten wereldwijd voldoende en gezond voedsel produceren zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. We moeten over de grenzen kijken, kennis en technologieën delen; andere zienswijzen en een open visie ontwikkelen en mondiaal samenwerken.
De Aeres Groep leidt vakmensen op die zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen voor morgen. Zij werken mee aan het vinden van oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk: productie en verdeling.
x
 • Home |
 • Over Aeres |
 • Speerpunten

Verbindend perspectief - samen komen we verder

Verwijsknop link

Klik hier voor de digitale impressie van het verbindend perspectief >>>

 

Elk onderdeel en elke medewerker van de Aeres Groep draagt, vanuit de eigen functie en werkplek (onderwijssoort, onderzoek, cursus & training, werving & selectie e.a.) bij aan de vormgeving en invulling van de perspectieven en thema’s, collectief en individueel.

Strategie in statements

Uitdagingen

 • Aeres daagt (toekomstig) professionals een leven lang uit, begeleidt ze en voedt hun ontwikkeling tot competente professionals. Leren als motor van groei en verandering.
 • Aeres wil bijdragen aan de productie van gezond en veilig voedsel en het ontwerp en de realisatie van een vitale leefomgeving voor iedereen, wereldwijd.

Ontwikkeling van de professional staat centraal

 • In een snel veranderende wereld moet eenieder zich tijdens zijn of haar loopbaan steeds weer opnieuw uitvinden. Een leven lang leren is niet langer luxe, maar noodzaak.
 • Waarde hechten aan algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten. Er moet ruimte zijn om te experimenteren om van successen én fouten te leren.  

De vier strategische keuzes uit het nieuwe strategisch beleid zijn:

 • Samenwerking als succesfactor:
  • Samenwerking met het bedrijfsleven houdt Aeres scherp en zorgt voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Samenwerken is het nieuwe concurreren en meer dan het nettoresultaat van ‘halen en brengen’.
 • Internationalisering als kwaliteitskenmerk: internationalisering is de toekomst en moet invulling krijgen op elk niveau.
 • Profilering en het creëren van een krachtige en doelmatige organisatie:
  • Aeres gaat de samenhang, kracht en het potentieel van de groep beter zichtbaar maken.
  • We hebben intern meer overeenkomsten dan de historische en (levensbeschouwelijke) identiteitsverschillen.
 • Sturing: ‘Gemeenschappelijk tenzij …’:
  • Het gaat niet alleen om ‘meer met minder’, maar ook om ‘beter met minder’.
  • Samen invulling geven aan innovaties binnen het onderwijs en bedrijfsvoering.
  • Iedereen is medeverantwoordelijk en gaat uit van vertrouwen.

Aeres gaat zich profileren via vier zwaartepunten en twee ontwikkelpunten.

 • Aeres maakt strategische keuzes, ook voor de deel- of vakgebieden waarmee de groep zich wil profileren. Deze zwaartepunten omvatten het onderwijs, praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en valorisatie voor dat gebied en de interactie tussen de vier.
 • De samenhang en interactie krijgen vorm in de Aeres-kenniscentra.
 • De zwaartepunten zijn Agrofood en Ondernemen, Leren en Ontwikkelen, Gezonde en vitale leefomgeving en Dier en Diergezondheid. Daarnaast worden de bestaande opleidingen op mbo- en hbo-niveau van ‘Bloem’ en ‘Voeding, Voedsel en Technologie’ verder ontwikkeld.
Naast samenwerking en internationalisering die tot de strategisch keuzes behoren, zijn er nog meer doorsnijdende thema’s zoals ondernemen, techniek, technologie en duurzaamheid, die in alle zwaarte- en ontwikkelpunten terugkomen. De thema’s zijn niet groen, maar grijs van karakter en samenwerking met kennisinstellingen buiten het groene onderwijs komt daardoor nu al voor.  

Uitrollen strategie

Het strategiedocument beschrijft de strategische koers voor de komende jaren en legt die zo vast. Dit betekent niet dat dit document een statisch document is. Het plan moet niet op een plank in de kast komen liggen, maar op de vergadertafel. Niet ergens opgeslagen op een besloten harde schijf, maar voor iedereen toegankelijk via de Aeres-website.

Aeres blijft ontwikkelingen nieuwsgierig en kritisch volgen. Ontwikkelingen binnen de groep, maar zeker ook ontwikkelingen in de buitenwereld. Het kan nodig zijn om bij te sturen of nieuwe initiatieven te nemen. Aeres wil niet alleen reageren, maar ook creëren.

De onderdelen van Aeres vertalen de strategische speerpunten vanuit hun eigen perspectief in meer concrete instellingsplannen en activiteiten. Die instellingsplannen vormen weer het kader waarbinnen locaties, teams en uiteindelijk individuele medewerkers hun plannen ontwikkelen en uitvoeren. Het uitrollen van de strategie vraagt ook om een andere invulling van, en sturing vanuit, het Bestuursbureau.

Download hier het totale strategisch document 2015-2019 (4 MB) >>>


Aeres nieuws

E-mail een vriend