• Home |
  • Over Aeres |
  • Organisatie |
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Aeres Groep bestaat uit de volgende personen:

de heer J.J. van Dijk, (Jan Jacob), voorzitter
mevrouw W. Nagel-Kuenen (Wilna), lid
mevrouw I. Mastenbroek (Ineke), lid
de heer D. Beekman (Drees), lid
de heer E.J.F. Alderkamp (Evert), lid
de heer S. Galema (Sjoerd), lid
mevrouw A.J.H. Knoet-Michels (Antoinette), lid

V.l.n.r achter de heer Galema, mevrouw Knoet-Michels, de heren Alderkamp, Beekman en Van Dijk, voor mevrouw Nagel-Kuenen en Mastenbroek.

Klik hier voor aanvullende informatie over hoofd- en nevenfuncties, loopbaan en benoeming leden. 

Klik hier voor de pagina met meer informatie over profiel voorzitter RvT, profiel lid, reglement en rooster van aan- en aftreden en vergoedingen.

Klik hier voor de professionele code van de Aeres Groep. 

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd in Ede:

Bezoekadres: Aeres Groep, Bovenbuurtweg 27, 6717 XA  Ede

Postadres
Raad van Toezicht Aeres Groep
Postbus 245
6710 BE  Ede

Telefoon 088 020 5557 (Secretariaat RvT)

E-mail een vriend