Voedsel is een basisbehoefte. We moeten wereldwijd voldoende en gezond voedsel produceren zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. We moeten over de grenzen kijken, kennis en technologieën delen; andere zienswijzen en een open visie ontwikkelen en mondiaal samenwerken.
De Aeres Groep leidt vakmensen op die zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen voor morgen. Zij werken mee aan het vinden van oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk: productie en verdeling.
x
  • Home |
  • Over Aeres |
  • Organisatie |
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Aeres Groep bestaat uit de volgende personen:

de heer J.J. van Dijk, (Jan Jacob), voorzitter
mevrouw W. Nagel-Kuenen (Wilna), lid
mevrouw I. Mastenbroek (Ineke), lid
de heer D. Beekman (Drees), lid
de heer E.J.F. Alderkamp (Evert), lid
de heer S. Galema (Sjoerd), lid
mevrouw A.J.H. Knoet-Michels (Antoinette), lid

V.l.n.r achter de heer Galema, mevrouw Knoet-Michels, de heren Alderkamp, Beekman en Van Dijk, voor mevrouw Nagel-Kuenen en Mastenbroek.

Klik hier voor aanvullende informatie over hoofd- en nevenfuncties, loopbaan en benoeming leden. 

Klik hier voor de pagina met meer informatie over profiel voorzitter RvT, profiel lid, reglement en rooster van aan- en aftreden en vergoedingen.

Klik hier voor de professionele code van de Aeres Groep. 

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd in Ede:

Bezoekadres: Aeres Groep, Bovenbuurtweg 27, 6717 XA  Ede

Postadres
Raad van Toezicht Aeres Groep
Postbus 245
6710 BE  Ede

Telefoon 088 020 5557 (Secretariaat RvT)

E-mail een vriend