Ondernemerschap is kansen zien en aangrijpen om daarmee (meer)waarde te creëren.
De Aeres Groep wil mensen stimuleren om hun ondernemersgeest te ontwikkelen en te gebruiken. Dat geldt zowel voor de eigen medewerkers als voor de (toekomstig) professionals die we opleiden, trainen en coachen. Ondernemende mensen vinden oplossingen, geven nieuwe impulsen, brengen ideeën in, geven vorm aan innovatie en ontwikkeling. Samen met hen willen we werken aan een sterk en duurzaam groen domein.x
  • Home |
  • Over Aeres |
  • Organisatie |
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Aeres Groep bestaat uit de volgende personen:

de heer J.J. van Dijk, (Jan Jacob), voorzitter
mevrouw W. Nagel-Kuenen (Wilna), lid
mevrouw I. Mastenbroek (Ineke), lid
de heer D. Beekman (Drees), lid
de heer E.J.F. Alderkamp (Evert), lid
de heer S. Galema (Sjoerd), lid
mevrouw A.J.H. Knoet-Michels (Antoinette), lid

V.l.n.r achter de heer Galema, mevrouw Knoet-Michels, de heren Alderkamp, Beekman en Van Dijk, voor mevrouw Nagel-Kuenen en Mastenbroek.

Klik hier voor aanvullende informatie over hoofd- en nevenfuncties, loopbaan en benoeming leden. 

Klik hier voor de pagina met meer informatie over profiel voorzitter RvT, profiel lid, reglement en rooster van aan- en aftreden en vergoedingen.

Klik hier voor de professionele code van de Aeres Groep. 

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd in Ede:

Bezoekadres: Aeres Groep, Bovenbuurtweg 27, 6717 XA  Ede

Postadres
Raad van Toezicht Aeres Groep
Postbus 245
6710 BE  Ede

Telefoon 088 020 5557 (Secretariaat RvT)

Aeres nieuws

E-mail een vriend