Een groene leefomgeving is een levensvoorwaarde. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. 
De Aeres Groep wil het belang van een groene, gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een ecologische balans onder de aandacht blijven brengen en vergroten. Voor nu en later.
x
  • Home |
  • Over Aeres |
  • Organisatie |
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Aeres Groep bestaat uit de volgende personen:

de heer J.J. van Dijk, (Jan Jacob), voorzitter
mevrouw W. Nagel-Kuenen (Wilna), lid
mevrouw I. Mastenbroek (Ineke), lid
de heer D. Beekman (Drees), lid
de heer E.J.F. Alderkamp (Evert), lid
de heer S. Galema (Sjoerd), lid
mevrouw A.J.H. Knoet-Michels (Antoinette), lid

V.l.n.r achter de heer Galema, mevrouw Knoet-Michels, de heren Alderkamp, Beekman en Van Dijk, voor mevrouw Nagel-Kuenen en Mastenbroek.

Klik hier voor aanvullende informatie over hoofd- en nevenfuncties, loopbaan en benoeming leden. 

Klik hier voor de pagina met meer informatie over profiel voorzitter RvT, profiel lid, reglement en rooster van aan- en aftreden en vergoedingen.

Klik hier voor de professionele code van de Aeres Groep. 

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd in Ede:

Bezoekadres: Aeres Groep, Bovenbuurtweg 27, 6717 XA  Ede

Postadres
Raad van Toezicht Aeres Groep
Postbus 245
6710 BE  Ede

Telefoon 088 020 5557 (Secretariaat RvT)

E-mail een vriend