Ondernemerschap is kansen zien en aangrijpen om daarmee (meer)waarde te creëren.
De Aeres Groep wil mensen stimuleren om hun ondernemersgeest te ontwikkelen en te gebruiken. Dat geldt zowel voor de eigen medewerkers als voor de (toekomstig) professionals die we opleiden, trainen en coachen. Ondernemende mensen vinden oplossingen, geven nieuwe impulsen, brengen ideeën in, geven vorm aan innovatie en ontwikkeling. Samen met hen willen we werken aan een sterk en duurzaam groen domein.x

Lectoraten

Continue kennisontwikkeling: dat is een van de speerpunten uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Vilentum hogeschool (faculteiten CAH Vilentum en Stoas Wageningen I Vilentum hogeschool) vult deze onderzoeksfunctie in met lectoraten en kenniskringen. De voordelen voor het onderwijs zijn duidelijk: de kennis blijft up-to-date; docenten worden uitgedaagd en studenten kunnen deelnemen aan onderzoeken. De grootste uitdaging is om de verworven kennis breed toepasbaar te maken en te integreren in het onderwijs en het beroepenveld.

Lectoraten CAH Vilentum

Lectoraat   Lector
Duurzame energie en groene grondstoffen sinds 2009  Dr. Han van Kasteren
Natuurlijk gezond samen-leven sinds 2011 Dr. Dinand Ekkel
Precisielandbouw: integrale aanpak
groene en ICT-techniek
sinds 2012 Dr. ir. Corné Kocks en
Dr. ir. Corné Kempenaar
Gezonde Pluimveehouderij  sinds 2013 Ir. Ruud Zanders 
Aardappelketen en sectorinnovatie
sinds 2014
Ir.Peter Kooman
Beweiding sinds 2015
Dr Agnes van den Pol-van Dasselaa
Duurzaam bodembeheer
sinds 2015
Dr Gera van Os

Meer informatiePagina praktijkonderzoek op de website van CAH Vilentum

Lectoraten Stoas Wageningen I Vilentum hogeschool 

Lectoraten   Lector 
De ecologie van het leren sinds 2010  Dr. Manon Ruijters
Boundary crossing praktijken opleiders en onderzoekers
sinds 2015
Dr. Niek van den Berg
Kenniscreatie en ecologisch denken sinds 2006 Dr Frank de Jong

Meer informatie: www.stoasvilentum.nl pagina lectoraten


Afgesloten lectoraten

Lectoraten   Lector 
Ondernemerschap en samenleving
per 2014  Dr. Jos Verstegen
Ecologie van culturele diversiteit in groen onderwijs per 2014 Dr. Rudy Richardson †
Eco-effectief ondernemen in de stedelijke omgeving
per 2014 Dr Gaston Remmers

 

 

Aeres nieuws

E-mail een vriend