Het groene domein vraagt om professionals die hun vermogen tot vakbekwaam en duurzaam handelen kunnen ontwikkelen, uitbouwen en vernieuwen.
De Aeres Groep wil het beste uit mensen halen. We werken doelgericht aan actuele, betekenisvolle leer- en begeleidingstrajecten die levenslang leren ondersteunen. We hebben daarbij aandacht voor zingeving, duurzaamheid, kwaliteit en respect voor mens en dier.
x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid en energie

De onderwijsinstellingen van de Aeres Groep voeren innovatieprojecten uit of werken mee aan de projecten van andere. Het doel is expertise vergroten, letterlijk dieper aarden in de groene sector en innovatie van onze activiteiten en aanbod.

De titels zijn gerangschikt naar jaartal van goedkeuring of onbekend/divers. Achter de titel ziet u de financier, welke instellingen erbij betrokken zijn en tot slot of het project is afgerond. Bij de KIGO- en RAAK-projecten staat of een Aeres-instelling penvoeder is (PEN) of dat we betrokken zijn/waren bij een project waar een andere instelling penvoerder is (SAM).

Is een titel blauw, dan is dit een link naar de projectbeschrijving op de site van de subsidiegever of de uitvoerder.

GH = Groenhorst; CAH = CAH Vilentum; SH of SWVH= Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool

Lectoraten
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Lectoraat Duurzame energie en
groene grondstoffen
SKO CAH
Precisielandbouw en Agrotechniek ELI CAH

 

Goedgekeurd in 2010 - 2011
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Heat innovation; opvang en hergebruik van
(rest)warmte(producten) en deze
(rest)warmte(producten)
RAAK CAH (St. Schoolb)
Beperken voedselverspilling – waarden van voedsel
in de keten
KIGO SAM CAH, SH
Community of Practice Valorisatie biomassa uit
natuur en landschap
KIGO PEN
en SAM
CAH, GH

 

Goedgekeurd tussen 2006 - 2009
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Ecological engineering KIGO SAM CAH
Een energierijk gebeuren KIGO SAM SH
Duurzaam innovatief ondernemen KIGO SAM PTC+
Planten- en visteelt KIGO SAM  Aeres   

 

E-mail een vriend