Voedsel is een basisbehoefte. We moeten wereldwijd voldoende en gezond voedsel produceren zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. We moeten over de grenzen kijken, kennis en technologieën delen; andere zienswijzen en een open visie ontwikkelen en mondiaal samenwerken.
De Aeres Groep leidt vakmensen op die zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen voor morgen. Zij werken mee aan het vinden van oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk: productie en verdeling.
x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Dieren houden, welzijn, verzorgen en handel

Dieren houden, welzijn, verzorgen en handel

De onderwijsinstellingen van de Aeres Groep voeren innovatieprojecten uit of werken mee aan de projecten van andere. Het doel is expertise vergroten, letterlijk dieper aarden in de groene sector en innovatie van onze activiteiten en aanbod.

De titels zijn gerangschikt naar jaartal van goedkeuring of onbekend/divers. Achter de titel ziet u de financier, welke instellingen erbij betrokken zijn en tot slot of het project is afgerond. Bij de KIGO- en RAAK-projecten staat of een Aeres-instelling penvoeder is (PEN) of dat we betrokken zijn/waren bij een project waar een andere instelling penvoerder is (SAM).

Is een titel blauw, dan is dit een link naar de projectbeschrijving op de site van de subsidiegever of de uitvoerder.

GH = Groenhorst; CAH = CAH Vilentum; SH of SWVH = Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool

Lectoraat en divers
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Lectoraat Gezonde pluimveehouderij CAH

 

Goedgekeurd in 2012
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Programma productie en handel: dier KIGO PEN CAH, GH
Maatschappelijke ontgroening van
veehouderijstudenten
KIGO SAM CAH
Sensortechnologie in de melkveehouderij KIGO SAM  CAH   
Programma Paard KIGO SAM  CAH, GH,
SWVH 
 
Objectief verantwoord inzetten van paarden  KIGO SAM  SWVH   

 

 

Goedgekeurd in 2011
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Productie en handel – Dier KIGO PEN CAH
Dierenwelzijn in beeld KIGO PEN GH
Gezonde risico's KIGO SAM CAH, GH
Van koploper naar peloton (melkvee) KIGO PEN
en SAM
CAH, GH
Platform Hippisch bedrijf en onderwijs KIGO SAM GH
Programma Paard KIGO SAM GH, CAH, SH

 

Goedgekeurd in 2010
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Dierenwelzijnsweb aantrekkelijk en
internationaal
KIGO SAM CAH
Zomercursus varkenshouden 2020 KIGO SAM CAH
Creatief ketengericht ondernemen KIGO PEN
en SAM
SH, CAH, GH
Programma Paard KIGO  SAM CAH, GH
Betrouwbare basiskennis beschikbaar KIGO SAM SH

 

 

Goedgekeurd in 2009
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Melkwinning in relatie tot schaalvergroting KIGO PEN
en SAM
GH, CAH
3 O'S Innoveren Samen (3OSIS) melkveehouderij KIGO SAM SH
License to produce voor melkveehouderij KIGO SAM CAH
Kansen voor koeien door samenwerking KIGO PEN
en SAM
CAH, GH
Intensieve varkenshouderij KIGO PEN GH
Pluimveeonderwijs als kenniscentrum KIGO SAM GH
Veiligheid mens en paard KIGO PEN
en SAM
SH, GH

 

 

Goedgekeurd in 2008
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Ondernemen met dierenwelzijn KIGO SAM CAH
Dierentuinvoeding KIGO SAM Aeres, SH
Internationaal bedrijfsleider (melkvee) KIGO PEN
en SAM
CAH, GH, PTC+ 
Welzijn en training paard KIGO SAM SH

 

 

Goedgekeurd in 2007
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
RIGO programma dierenwelzijn RIGO CAH
Website Dierenwelzijnswijzer KIGO SAM CAH, GH
Junior melkveeacademie binnen onderwijs KIGO SAM CAH
Programma Paardenhouderij KIGO PEN
en SAM
CAH, GSH
Professionaliseren en innoveren in de
paardenhouderij
RAAK PEN
en SAM
CAH, GH, PTC+

 

 

Goedgekeurd in 2006
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Kennisdelen in de pluimveesector
Midden Nederland
RAAK CAH, PTC+

 

 

Goedgekeurd in 2005
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Cow power KIGO SAM PTC+
Southern Milk, Meat & Meadows KIGO SAM PTC+
Verbinden en verdiepen melkvee KIGO PEN
en SAM
CAH, SH
Kennis delen in de paardenhouderij KIGO PEN
en SAM
CAH, GH, PTC+

 

 

Goedgekeurd in 2004
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Animal Welfare KIGO PEN GH
Duaal competentiegericht leren in de
veehouderij
KIGO SAM PTC+ 
Impuls Oost, deelproject 9: Duurteelt KIGO SAM Aeres, PTC+
Jong-leren met mineralen KIGO PEN GH
Melkvee academie KIGO PEN
en SAM
GH, PTC+
Vitale koeien door kennis in beweging KIGO PEN GH
Beheersing zoönosen pluimveeketen KIGO PEN GH
Herbs & Horses KIGO SAM SH

 

Aeres nieuws

E-mail een vriend