Voedsel is een basisbehoefte. We moeten wereldwijd voldoende en gezond voedsel produceren zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. We moeten over de grenzen kijken, kennis en technologieën delen; andere zienswijzen en een open visie ontwikkelen en mondiaal samenwerken.
De Aeres Groep leidt vakmensen op die zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen voor morgen. Zij werken mee aan het vinden van oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk: productie en verdeling.
x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Agribusiness en ondernemerschap

Agribusiness en ondernemerschap

De onderwijsinstellingen van de Aeres Groep voeren innovatieprojecten uit of werken mee aan de projecten van andere. Het doel is expertise vergroten, letterlijk dieper aarden in de groene sector en innovatie van onze activiteiten en aanbod.

De titels zijn gerangschikt naar jaartal van goedkeuring of onbekend/divers. Achter de titel ziet u de financier, welke instellingen erbij betrokken zijn en tot slot of het project is afgerond. Bij de KIGO- en RAAK-projecten staat of een Aeres-instelling penvoeder is (PEN) of dat we betrokken zijn/waren bij een project waar een andere instelling penvoerder is (SAM).

Is een titel blauw, dan is dit een link naar de projectbeschrijving op de site van de subsidiegever of de uitvoerder.

GH = Groenhorst; CAH = CAH Vilentum; SH of SWVH= Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool

Lectoraat en divers      
Projecttitel   Betrokken uit de Aeres Groep

Extra info

Lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen      
Lectoraat 'Ondernemerschap en samenleving' CAH  
Diverse projecten ondernemerschap GKC,
Impuls
CAH
Ondernemen met ondernemers GH

 

Goedgekeurd in 2012
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Programma Ondernemerschap KIGO PEN CAH
Ketens en Agrologistiek KIGO SAM CAH
Ondernemendheid Noodzaak KIGO SAM GH, SWVH

 

 

Goedgekeurd in 2011      
Projecttitel   Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
       
Maatschappelijk verantwoorde ketens KIGO PEN
en SAM
CAH, GH  
Handboek voor multifunctionele ondernemers GKC CAH   
Animal Business KIGO PEN GH  Ja >>
Leren in praktijknetwerken KIGO PEN
en SAM 
CAH, GH   

 

 

Goedgekeurd in 2010      
Projecttitel   Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
       
Agri Yield Management Systemen PLG.
PROV
CAH  
Showcase Flevoland PROV.
Flevl 
CAH   
Docenten ontwikkelen doelgericht ondernemerschap KIGO PEN
en SAM 
CAH, GH  
Beperken voedselverspilling, Waarden van voedsel in de keten KIGO SAM  CAH, SH   
Creatief ketengericht ondernemerschap KIGO PEN  SH   

 

 

Goedgekeurd in 2009      
Projecttitel   Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
       
Bewust ondernemen ELI CAH  
Top ondernemers KIGO  GH   
Aan de slag (met ondernemerschap) KIGO PEN GH  
Stadslandbouw, de stedelijke kringloop KIGO PEN
en SAM
GH, CAH
Virtuele aanvoerketens in voeding KIGO SAM CAH
Multifunctionele landbouw KIGO PEN  CAH   

 

 

Goedgekeurd tussen 2005 - 2008      
Projecttitel   Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Leren en werken in de Associatie Degree Ondernemerschap KIGO PEN CAH   
Samenwerken als kans voor ondernemers KIGO SAM CAH  
Innovatie, leren en borgen KIGO SAM CAH   
Keten Ondernemerschaps ontwikkelPlannen KIGO SAM CAH   
Ondernemerschap leren in de praktijk door en bij ondernemers KIGO PEN
en SAM
CAH, SH
Van Class naar klas KIGO PEN CAH
Mestbeleid volgens nieuw recept KIGO SAM PTC+

 

Aeres nieuws

E-mail een vriend