Een groene leefomgeving is een levensvoorwaarde. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. 
De Aeres Groep wil het belang van een groene, gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een ecologische balans onder de aandacht blijven brengen en vergroten. Voor nu en later.
x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Agrarische sector en samenleving

Agrarische sector en samenleving

De onderwijsinstellingen van de Aeres Groep voeren innovatieprojecten uit of werken mee aan de projecten van andere. Het doel is expertise vergroten, letterlijk dieper aarden in de groene sector en innovatie van onze activiteiten en aanbod.

De titels zijn gerangschikt naar jaartal van goedkeuring of onbekend/divers. Achter de titel ziet u de financier, welke instellingen erbij betrokken zijn en tot slot of het project is afgerond. Bij de KIGO- en RAAK-projecten staat of een Aeres-instelling penvoeder is (PEN) of dat we betrokken zijn/waren bij een project waar een andere instelling penvoerder is (SAM).

Is een titel blauw, dan is dit een link naar de projectbeschrijving op de site van de subsidiegever of de uitvoerder.

GH = Groenhorst; CAH = CAH Vilentum; SH of SWVH = Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool

 

Lectoraten
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Natuurlijk gezond samen-leven Prov.
Flevol.
Almere
CAH
Eco-effectief ondernemen in de
stedelijke omgeving
CAH

 

 

Goedgekeurd in 2012
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Groene kennis voor burgers KIGO PEN
en SAM
CAH,GH
Groen Leefpark Kenniscampus Ede KIGO PEN GH

 

Goedgekeurd in 2010-2011
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Programma Regionale Transitie KIGO SAM CAH, GH, SH
Kenniswerkplaats Almere KIGO PEN
en SAM
CAH, GH, SH Ja >>
Regionale werkplaats Gelderse Vallei
en Eemland
KIGO PEN
en SAM
GH, CAH, SH Ja >>
VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio KIGO SAM SH
Werkplaats Zuidwest Delta KIGO SAM SH Ja >>
Groene kennistransfer Stad en Midden-Delfland KIGO SAM GH   
Leren in praktijknetwerken KIGO PEN
en SAM 
CAH, GH   
Multileren KIGO SAM  CAH, GH,
SH 
 

 

 

Goedgekeurd in 2009
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
LNV-kennis burgers/jongeren KIGO PEN CAH
ROC Ondernemend Flevoland ESF CAH
Groene kennispoort Twente, veehouderij KIGO SAM CAH, SH Ja >>

 

 

Goedgekeurd tussen 2004-2008
Projecttitel Betrokken uit de Aeres Groep Extra
info
Dutch Agrofood Network AG.NL
voucher
CAH
De educatieve buurderij KIGO SAM CAH
Ondernemend Twente KIGO SAM Aeres 
Competentiegerichte, regionale
kennisuitwisseling
KIGO PEN
CAH, GH

 

E-mail een vriend