Een groene leefomgeving is een levensvoorwaarde. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. 
De Aeres Groep wil het belang van een groene, gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een ecologische balans onder de aandacht blijven brengen en vergroten. Voor nu en later.
x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Aeres en innovatie

Innovatie binnen de Aeres Groep

De Aeres Groep stimuleert ontwikkeling en innovatie, ook nu we moeten bezuinigen.
We zoeken voortdurend naar ruimte voor onderzoek en innovatie. Naast het beheersen van de kosten blijkt juist het innovatief kunnen inspelen op ontwikkelingen en het aangrijpen van kansen belangrijk voor een positief bedrijfsresultaat.
De Aeres Groep participeert daarom in projecten van GKC, projecten georganiseerd door de brancheorganisaties, KIGO-, RAAK- en Leonardo-projecten en projecten vanuit regelingen zoals de innovatiebox en de stagebox.  

Lectoraten en innovatieprojecten

We hebben de innovatieprojecten van de afgelopen acht jaar op thema bij elkaar gezet. De thema's zijn:

E-mail een vriend