Ondernemerschap is kansen zien en aangrijpen om daarmee (meer)waarde te creëren.
De Aeres Groep wil mensen stimuleren om hun ondernemersgeest te ontwikkelen en te gebruiken. Dat geldt zowel voor de eigen medewerkers als voor de (toekomstig) professionals die we opleiden, trainen en coachen. Ondernemende mensen vinden oplossingen, geven nieuwe impulsen, brengen ideeën in, geven vorm aan innovatie en ontwikkeling. Samen met hen willen we werken aan een sterk en duurzaam groen domein.x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Aeres en innovatie

Innovatie binnen de Aeres Groep

De Aeres Groep stimuleert ontwikkeling en innovatie, ook nu we moeten bezuinigen.
We zoeken voortdurend naar ruimte voor onderzoek en innovatie. Naast het beheersen van de kosten blijkt juist het innovatief kunnen inspelen op ontwikkelingen en het aangrijpen van kansen belangrijk voor een positief bedrijfsresultaat.
De Aeres Groep participeert daarom in projecten van GKC, projecten georganiseerd door de brancheorganisaties, KIGO-, RAAK- en Leonardo-projecten en projecten vanuit regelingen zoals de innovatiebox en de stagebox.  

Lectoraten en innovatieprojecten

We hebben de innovatieprojecten van de afgelopen acht jaar op thema bij elkaar gezet. De thema's zijn:

Aeres nieuws

E-mail een vriend