Het groene domein vraagt om professionals die hun vermogen tot vakbekwaam en duurzaam handelen kunnen ontwikkelen, uitbouwen en vernieuwen.
De Aeres Groep wil het beste uit mensen halen. We werken doelgericht aan actuele, betekenisvolle leer- en begeleidingstrajecten die levenslang leren ondersteunen. We hebben daarbij aandacht voor zingeving, duurzaamheid, kwaliteit en respect voor mens en dier.
x
  • Home |
  • Innovatie(projecten) |
  • Aeres en innovatie

Innovatie binnen de Aeres Groep

De Aeres Groep stimuleert ontwikkeling en innovatie, ook nu we moeten bezuinigen.
We zoeken voortdurend naar ruimte voor onderzoek en innovatie. Naast het beheersen van de kosten blijkt juist het innovatief kunnen inspelen op ontwikkelingen en het aangrijpen van kansen belangrijk voor een positief bedrijfsresultaat.
De Aeres Groep participeert daarom in projecten van GKC, projecten georganiseerd door de brancheorganisaties, KIGO-, RAAK- en Leonardo-projecten en projecten vanuit regelingen zoals de innovatiebox en de stagebox.  

Lectoraten en innovatieprojecten

We hebben de innovatieprojecten van de afgelopen acht jaar op thema bij elkaar gezet. De thema's zijn:

E-mail een vriend