Het groene domein vraagt om professionals die hun vermogen tot vakbekwaam en duurzaam handelen kunnen ontwikkelen, uitbouwen en vernieuwen.
De Aeres Groep wil het beste uit mensen halen. We werken doelgericht aan actuele, betekenisvolle leer- en begeleidingstrajecten die levenslang leren ondersteunen. We hebben daarbij aandacht voor zingeving, duurzaamheid, kwaliteit en respect voor mens en dier.
x

PTC presenteert nieuwe website

21 June 2012

Een nieuwe website, een nieuw geluid. De nieuwe website van PTC+ is overzichtelijk, helder en toegankelijk. Kleurrijk bovendien. Daarmee weerspiegelt de website precies hoe PTC+ als bedrijf opereert. Wat u ziet, is wat u krijgt.

Het praktijktrainingscentrum van gisteren is nu uitgegroeid tot een verzameling van expertisecentra. In deze expertisecentra brengt PTC+ alles samen wat nodig is voor persoonlijke professionele ontwikkeling binnen het bedrijfsleven, maar ook van bedrijven en organisaties als geheel. PTC+ maakt werk van de ontwikkeling van anderen, maar vergeet zichzelf niet.

Met het 'live' gaan van de website markeert PTC+ de groei van de eigen organisatie, die het logische gevolg is van ontwikkeling in de markt. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan ondersteuning op het gebied van ontwikkeling van hun medewerkers, het goed opgeleide menselijk kapitaal dat steeds schaarser wordt, mede door de vergrijzing.

Het werken in het bedrijfsleven verandert bovendien steeds sneller en ingrijpender als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen en strengere eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu en energiegebruik.

Het is een trend die overal in het bedrijfsleven is te zien en die hoge eisen stelt aan het ontwikkelen van medewerkers. Nieuwe technieken, nieuwe regels, nieuwe werkwijzen. Dat vereist training en inzicht, niet alleen voor het individu, maar ook voor het bedrijf als geheel. Hoe houd je een onderneming op korte en de lange termijn relevant? Ontwikkeling van het menselijk kapitaal is de sleutel tot succes van het bedrijf.

Een 'leven lang leren' is als begrip springlevend. Dat is elke dag te zien in de expertisecentra van PTC+.

www.ptcplus.com

E-mail een vriend