Een groene leefomgeving is een levensvoorwaarde. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. 
De Aeres Groep wil het belang van een groene, gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een ecologische balans onder de aandacht blijven brengen en vergroten. Voor nu en later.
x

Lectoraten

Continue kennisontwikkeling: dat is een van de speerpunten uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Vilentum hogeschool (faculteiten CAH Vilentum en Stoas Wageningen I Vilentum hogeschool) vult deze onderzoeksfunctie in met lectoraten en kenniskringen. De voordelen voor het onderwijs zijn duidelijk: de kennis blijft up-to-date; docenten worden uitgedaagd en studenten kunnen deelnemen aan onderzoeken. De grootste uitdaging is om de verworven kennis breed toepasbaar te maken en te integreren in het onderwijs en het beroepenveld.

Lectoraten CAH Vilentum

Lectoraat   Lector
Duurzame energie en groene grondstoffen sinds 2009  Dr. Han van Kasteren
Ondernemerschap en samenleving sinds 2010 Dr. Jos Verstegen
Eco-effectief ondernemen in de stedelijke omgeving sinds 2010 Dr. Gaston Remmers
Natuurlijk gezond samen-leven sinds 2011 Dr. Dinand Ekkel
Precisielandbouw: integrale aanpak
groene en ICT-techniek
sinds 2012 Dr. ir. Corné Kocks en
Dr. ir. Corné Kempenaar
Gezonde Pluimveehouderij  sinds 2013 Ir. Ruud Zanders 
Aardappelketen en sectorinnovatie
sinds 2014
Ir.Peter Kooman
Beweiding 01012015
Dr Agnes van den Pol-van Dasselaa
Duurzaam bodembeheer
01012015
Dr Gera van Os

Meer informatiePagina praktijkonderzoek op de website van CAH Vilentum

Lectoraten Stoas Wageningen I Vilentum hogeschool 

Lectoraten   Lector 
De ecologie van het leren sinds 2010  Dr. Manon Ruijters
Ecologie van culturele diversiteit in groen onderwijs sinds 2010
Kenniscreatie en ecologisch denken sinds 2006 Dr Frank de Jong

Meer informatie: www.stoasvilentum.nl pagina lectoraten

 

 

E-mail een vriend